Generalforsamling og auktion
Mandag den 26. februar 2024 kl. 18.30

Som tidligere annonceret afholdes der generalforsamling mandag den 26. februar 2024 kl. 18.30 på
Messen, Platformens Spisested, Gl. Novrupvej 14, 6705 Esbjerg Ø.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af ny bestyrelse, suppleant (alle er på valg)
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Kontingent for 2024—2025
  7. Forslag fra medlemmer (indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen)
  8. Evt.

Tidligere medlemmer og gæster er velkomne.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Kræn Christensen
formand

Se dette års katalog