Esbjerg Kunstcirkel blev oprettet i 1933 og er dermed med al sandsynlighed landets ældste kunstcirkel. Der er 24 medlemskaber og konstant 24 kunstværker i cirkulation. Hvert år indkøbes 12 nye værker, ligesom der hvert år bortauktioneres 12 værker. Det er udelukkende kunstcirklens medlemmer der kan byde på kunstværkerne. Man henter hver måned, ligesom der hver måned bliver hentet et kunstværk hos det enkelte medlem.

Der er løbende lidt afgang af medlemmer, så derfor kommer der også løbende nye medlemmer. Har man interesse for et medlemskab, kan man kontakte Esbjerg Kunstcirkels bestyrelse og komme på en venteliste.

For at cirkulationen kan foregå gnidningsløst, er det en betingelse man bor i eller tæt på Esbjerg.