Sådan cirkulere kunstværkerne rundt blandt Kunstcirklens medlemmer.